Profiloplasti

profiloplasti nuri soysal 01

Hekimler estetik cerrahi uygulamalarında yüzü bir bütün olarak ele alıyor ve yüzün tüm unsurlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak için "Profiloplasti" ameliyatları yapıyor. Bu ameliyatlar hoş bir profilin ötesinde, anlamlı ifadesi olan bir yüz yaratmayı hedefliyor.

Profiloplasti kapsamında, burun, çene, alın ve elmacık kemiklerini kapsayan işlemler yapılıyor. Burada "altın oran" dediğimiz nokta göz önüne alınıyor. Yani alın-burun-çene üçgenindeki bölgenin yaklaşık 1/3 oranında birbirine yakın dengede olmasına dikkat ediliyor. Bu da burun ameliyatında bu oranlara dikkat edip, birbirleriyle ilişkilerini düzenlememizi gerektiriyor.

Çünkü burun estetiği yapıyorsak, alın veya çene ucunun fazlalığı veya eksikliği, yapacağımız yeni burnun istendiği biçimde görülmesini engelliyor. Yani burun daha büyük veya daha küçük hissediliyor. Bundan dolayı plan yapılırken hasta ile konuyu enine boyuna tartışıp karar vermek gerekiyor. Ayrıntıların önceden hastayla konuşulması, operasyon sonrasındaki olası hayal kırıklıklarını da önlüyor.

Bu işlem, ameliyat esnasında hafifçe çene ucunu törpülemek ya da burundan ameliyat esnasında çıkan ve atılacak olan parçacıkları çene ucuna yerleştirmek biçiminde olabiliyor. Bu durum ameliyat sırasında cerrah için ayrıca bir zaman gerektirmiyor. Bu oransal yaklaşım, yaptığımız estetikten daha mükemmel bir sonuç almamızı sağlıyor. Böylece hem daha doğal bir estetik sonuç çıkıyor hem de hastanın kendi dokusunun kullanılması önemli bir avantaj sağlıyor.

Profiloplasti her zaman bu denli kolay olmuyor. Destek için vücudun başka yerlerinden doku transferleri veya sentetik implantlar kullanmak da gerekebiliyor. Bazen de ağır çene ameliyatlarına ihtiyaç duyuluyor. Bir kez daha altını çizmemiz gerekir ki; hasta tüm bu konular hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeli ve karşılıklı olarak tartışılmalıdır. Profiloplasti kapsamında burun estetiği yaparken, bazen alt çenede de işlemler yapmamız gerekebiliyor. Burada sorun çene ucunun az ya da geride gelişmesinden kaynaklandığından, çene ile burnun oransal durumunu göz önünde bulundurularak estetik yapmak önem taşıyor.

Çene ameliyatlarında, ağız içinden girilerek özel maddelerden yapılmış implantlar yerleştirilebiliyor. Ya da kişinin kendi dokusu enjekte edilebiliyor. Bu doku, karın, kalça gibi bölgelerden ya da liposuction, meme küçültme gibi ameliyatlardan arta kalan dokulardan elde ediliyor. Eğer alın ve elmacık kemikleri üzerinde de düzeltmeler yapmamız gerekirse, uygun tipte doku maddeleri yerleştirebiliyoruz.

Yüze ilk bakıldığında en dikkat çeken organların başında burun geliyor. Ülkemiz plastik cerrahları bu konuda hem çok şanslı, aynı zamanda da çok tecrübeli. Asistanlığım ve sonrasında hocalarım Dr. Namık Baran ve Dr. Onur Erol ile çalışırken burun ameliyatı yapmadığımız bir günümüz geçmezdi. Hatta günde 4-5 burun ameliyatı yaptığımız çok olmuştur. Günümüzde de burun estetiği sayılarında herhangi bir azalma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

TÜRKİYE’DE BURUN YAPISI KALIN

Toplumumuzun genelinin kalın ve yağlı bir cilt dokusuna sahip olduğunu söylemeliyim. Bu yapı, estetik burun ameliyatı için pek avantajlı sayılmaz. Kendine göre problemler yaratabilen, iyileşmesi ve şişliklerinin geçmesi uzun süren bir yapıdır bu... Bu yapıyı yakından tanıyan ülkemiz plastik cerrahlarının avantajı işte bu tecrübeden kaynaklanıyor.

Bilgisayar çıktısından burun modeli göstermek yeterli değil

Estetik yaptırmak isteyenlere, tüm incelemelerimizi tamamladıktan sonra özel bir bilgisayar programı kullanarak operasyon sonrası için tahmini bir görüntü oluşturuyoruz. Ancak sadece bu yeterli değil. Hastaya yapabileceğimize en yakını göstermemiz gerekiyor ve bunun daha üstünde bir beklentiye girmesine neden olmak doğru bir yaklaşım değildir.

Estetik operasyon yaparken burnu, alnın ve çenenin burunla olan orantısını çok iyi değerlendirmek lazım. Biz buna "profiloplasti" diyoruz. Böylece yüzü tüm elemanlarıyla değerlendiriyoruz. Tabii operasyon öncesinde neler yapacağımızı hastayla da tartışıyor, onun isteklerini de dinliyoruz.

Birden fazla burun estetiği geçiren hasta sayısı azaldı

Üst üste burun estetiği geçirenler, eskiden daha çoktu. Ancak Türkiye estetik cerrahide çok iyi bir yere geldi. Estetiğin birçok branşında iyiyiz ama burun estetiğinde hepsinden iyi durumdayız. Özellikle toplumsal özellik taşıyan burunlar açısından çok başarılı ameliyatlar yapılıyor.

Bizim burun estetiğinde en büyük amacımız, bakıldığında estetikmiş gibi durmayan doğal bir burun yaratmak, ayrıca hastanın rahat nefes alabilmesini sağlamaktır. Eğer burunda fazlalıkları alıyorsak, ama eksik yapılar varsa ve tamamlamıyorsak, burun iyileşirken şekil değiştirebilir. Halkın "burun düşmesi" diye tarif ettiği bu değişikliği önlemek amacıyla eksik yapıları da ameliyat sırasında mutlaka tamamlamak gerekir.

Adres
Valikonağı Caddesi Gündoğdu Apt. No: 43 Daire: 1
Nişantaşı / İstanbul

Telefon
+90 (212) 234-5492  / +90 (212) 234-5428

Faks
+90 (212) 291-8014

Yasal Uyarı

Web sitemizde aktarılan bilgiler genel bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenmiş olup, kesinlikle teşhis ve tedavi yerine geçmez veya bunları tamamlayıcı uygulamalar olarak öngörülemez. Hasta gereksinmeleri ve sorunları mutlaka muayene ve konsültasyonlar sonucunda hastayla mutabık kalınarak oluşturulur.