Çocuklardaki estetik sorunlara okul öncesi operasyon

28 Eylül 2009 - Hürriyet Gazetesi

Doğuştan gelen şekil bozuklukları nedeniyle çocuklara da estetik operasyonlar yapılıyor.

Bu ameliyatların, çocuğun farkındalık bilincinin gelişmediği okul öncesi dönemde uygulanması gerekiyor.

Çocuklarda doğumsal kaynaklı anomaliler gelecekteki yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve psikolojik olarak da kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir. Kepçe kulaklı olunması, el ve ayakta çoklu parmak bulunması, yarık damak ve dudak sorunu bunlardan sadece birkaçıdır.

Aileler çoğunlukla bu sorunlar nedeniyle çocuklarını ameliyat ettirip ettirmeme noktasında kaygılar yaşabilmektedir. Psikolojik olarak çocuğun ameliyat sürecinin altından kalkıp kalkamayacağı da en sık karşılaştığımız sorulardan biridir.

Bu konudaki yaklaşımımız, çocuk okula başlamadan önce, tıbbi gereklilik halinde estetik operasyon yapılması yönündedir. Okul çağındaki çocukların birbirine karşı sergilemiş olduğu olumsuz, kimi zaman ise acımasızlığa varan davranışlar, alay etmek, küçük düşürmek tarzındaki yaklaşımlar, doğumsal anomalileri bulunan çocukların ergenlik ve yetişkinlik dönemine de olumsuz yansıyacaktır.

Ameliyat sürecinde ve sonrasında psikolog desteği alınması da yararlı olacaktır.

 

ALTI PARMAKLI OLMAK ÇOCUĞU UTANDIRIYOR

Çocuklar el ya da ayaklarındaki çoklu parmak sorunu nedeniyle günlük yaşamlarında zorluk yaşarlar. Özellikle de ellerinde fazladan parmakları varsa, sürekli bulundukları ortamlardaki kişilerin sorularına, ilgilerine muhatap olurlar. Fazla parmak bulunan ellerini saklamaya çalışırlar, genelde bu elleri hep ceplerindedir.

Çoklu parmak sorunu, genellikle altıncı parmağın az gelişmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu parmakta fonksiyonel gelişme genellikle olmadığından fazlalık durumundadır. Fazla parmakların çıkarıldığı ameliyatların, çocukların farkındalık bilincinin çok gelişmediği bir süreç içerisinde yapılması lazımdır. Bu da okul öncesi dönemdir.

 

PSİKOLOJİK DESTEK ALINMASI GEREKEBİLİR

Peki bu noktada nasıl ameliyatlar yapıyoruz?

Genellikle oluşmuş deformiteye göre daha kapsamlı ameliyatlar gerekebilmektedir. Fazla parmakların ya da parmak biçimindeki gelişmemiş, fonksiyonel olmayan yapıların alınıp buranın düzgün bir biçimde kapatılmasına yönelik ameliyat şekilleri vardır. Bazen fazlalık şeklindeki kemik yapıların diğer kemik yapıyla bayağı bitişik ve komplike olduğu durumlar söz konusudur. Bunları detaylı ameliyatlar planlayarak almak ve düzeltmek mümkündür.

Çoklu parmakların dışında bir de yapışık parmak sorunu vardır. Yapışık parmak biçimleri, parmağın arasında çok hafif bir bant olmasından tutun da iki parmağın birbirine yapışık olmasına kadar çok değişik boyutlarda olabilir. Kemik gelişimlerini filmlerde tespit edip kemiğe de müdahale edilerek yapışık parmaklar açılabilir. Fonksiyon olarak iki ayrı parmak şeklinde çalışmasını amaçlayan bir ameliyat planlanır. Bu çeşit ameliyatları okuldan önce küçük yaşlarda yapmakta yarar vardır.

 

YARIK DAMAK VE DUDAK ERKEN AMELİYAT EDİLMELİ

Çocuklarda yarık damak ve dudaklar doğuştan itibaren takip edilir, 1,5-2 aylıkken ameliyatları planlanır. Bu ameliyatları çocuklarda gerçekleştirirken, çocuğun gelişimini tamamlaması için gerekli olan beslenme sistemlerini fonksiyonel olarak yapabilir hale getirmek önemlidir.

Dudak yarıklı çocukları ameliyat edip rahat süt emebilir şekilde olmasını sağlayacak ameliyatlar yapmak gerekmektedir. Dudak ameliyatlarının genellikle iki-üç aylıkken yapılması önemlidir. Dudak yarıklı çocukların değişik problemleri söz konusudur. Bunlar, çocuğun gelişimi ile daha farklı sorunları da beraberinde getirecektir. Çocuğun gelişimi devam ederken ortaya çıkan yeni sorunlara yönelik başka ameliyatların da yapılması gerekmektedir.

Damak yarığında ise çocuğun ilk 6-12 aylık dönemi arasında bu ameliyatlar planlanır. Önce varsa dudak tamiri yapılır, ardından damak yarığı ameliyatı planlanır. Değişik derecelerde damak yarığı söz konusudur. Damak yarığının seviyesine göre değişik problemler ortaya çıkar.

Çocuk gelişimini tamamlayana kadar (18-20 yaşına kadar), ufuk tefek çene operasyonlarının yanı sıra diş problemleri ya da ağız içindeki yumuşak dokulara ait birtakım oluşmuş sorunların gelişim süreci içinde yeniden düzeltilmesi söz konusudur.

Tüm bu çoklu ameliyatlara ilişkin bilgilerin hastaya önceden verilmesi büyük önem taşımaktadır. Biz tüm bu süreçleri çocuğun ilk operasyonlarından gelişim sürecine kadar üstlenip tedavisini gerçekleştiriyoruz.

Siz Sorun Nuri Soysal Cevaplasın

Adres
Valikonağı Caddesi Gündoğdu Apt. No: 43 Daire: 1
Nişantaşı / İstanbul

Telefon
+90 (212) 234-5492  / +90 (212) 234-5428

Faks
+90 (212) 291-8014

Yasal Uyarı

Web sitemizde aktarılan bilgiler genel bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenmiş olup, kesinlikle teşhis ve tedavi yerine geçmez veya bunları tamamlayıcı uygulamalar olarak öngörülemez. Hasta gereksinmeleri ve sorunları mutlaka muayene ve konsültasyonlar sonucunda hastayla mutabık kalınarak oluşturulur.